Home » Námið » Námsbrautir og áfangar » Starfsbraut

Starfsbraut

Starfsbraut er námstilboð fyrir nemendur sem ekki geta nýtt sér almennt tilboð framhaldsskóla og hafa greiningu fagaðila. Námið er að mestu bóklegt en verklegt eins og kostur. Námstími er 4 ár.  Meginmarkmið námsins er að gera nemendur virka þátttakendur í þjóðfélaginu og sjálfbjarga í daglegu lífi að því marki sem hverjum og einum er mögulegt. Enginn brautarlýsing fylgir með í skólanámskránni þar sem leitast er við að búa til einstaklingsnámskrár eftir atvikum hverju sinni.

Lokamarkmið starfsbrautar:

Að nemandi

  • fái einstaklingsmiðuð námstækifæri
  • auki sjálfstraust sitt, sjálfstæði og samskiptahæfni til daglegra athafna
  • auki möguleika sína til áframhaldandi náms við hæfi
  •  öðlist fjölbreytta reynslu og kynnist möguleikum og margbreytileika íslenskrar menningar
  • fái tækifæri til að stunda nám með nemendum annarra brauta
  • fái tækifæri til að tengja saman nám og starfsþjálfun, í skóla og á vinnustað
  • öðlist vinnufærni eftir því sem kostur er
  • fái tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði að loknu námi